خبرها

img
img
img
img
shape
shape
بازدید مدیران ارشد بانک سپه استان گیلان از شرکت صنایع غذایی کاسپین پودر باران

بازدید مدیران ارشد بانک سپه استان گیلان از شرکت صنایع غذایی کاسپین پودر باران

روسای بانک سپه استان گیلان از مجموعه کاسپین پودر باران بازدید نمودند و جلسه ای نیز بین مجموعه مدیریتی بانک سپه و شرکت برگزار گردید.

ادامه مطلب
بازدید مدیران ارشد کاله از صنایع غذایی کاسپین پودر باران

بازدید مدیران ارشد کاله از صنایع غذایی کاسپین پودر باران

بازدید مدیران بلند پایه ی شرکت بزرگ کاله از مجموعه ی صنایع غذایی کاسپین پودر باران

ادامه مطلب
پوشش رسانه ای و شبکه ای استان گیلان

پوشش رسانه ای و شبکه ای استان گیلان

پوشش رسانه ای و شبکه ای استان گیلان در خصوص بازدیدو افتتاحیه ی شرکت کاسپین پودر باران توسط مقام های دولتی استان و شهرستان

ادامه مطلب
مراسم افتتاحیه ی شرکت کاسپین پودر باران

مراسم افتتاحیه ی شرکت کاسپین پودر باران

مراسم افتتاحیه‌ی شرکت کاسپین پودر باران با حضور معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استان گیلان

ادامه مطلب
مراسم بازدید و افتتاحیه ی شرکت کاسپین پودر باران

مراسم بازدید و افتتاحیه ی شرکت کاسپین پودر باران

مراسم بازدید و افتتاحیه ی شرکت کاسپین پودر باران با حضور معاون جهاد و کشاورزی استان گیلان و رئیس جهاد و کشاورزی شهرستان سیاهکل

ادامه مطلب
بالا